Forum 2016

2016-cı ilin Forumunda aşağıdakı istiqamətlər üzrə “dəyirmi masa”lar təşkil olunmuşdur:

  •  Multikulturalizmin müxtəlif modelləri: nəzəriyyədən humanist təcrübəyə doğru;
  • İnsanların kütləvi yerdəyişməsi şəraitində insan kapitalının qorunmasının önəmi davamlı inkişafın əsası kimi;
  • Jurnalistikanın informasiya dövrünə transformasiyası və onun sivilizasiyalararası dialoqun təmin edilməsində  rolu;
  • Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya;
  • Molekulyar biologiya, biofizika, biotexnologiya və müasir tibb sahəsində kadr hazırlığı məsələləri: innovativ və etik problemlər;
  • Texnologiyaların konvergensiyası və gələcəyə dair proqnozlar: XXI əsrin əsas çağırışları.

List of participants

Round tables

Programme

Declaration

MESSAGE BY UN SECRETARY-GENERAL BAN Kİ-MOON

I send warm greetings to the Baku International Humanitarian Forum and to your host, His Excellency President Ilham Aliyev. I appreciated President Aliyev’s personal attendance at the World Humanitarian Summit in Istanbul last May.

This is a timely event with some important themes. The round table on the human capital of migrants and refugees addresses an issue of great importance. The number of people displaced by conflict and violence around the world is now estimated at 65 million – the highest figure since the Second World War. Up to 25 million more are displaced every year by natural disasters and climate change.

I hope this round table will provide an opportunity for regional and global actors to contribute to the implementation of the outcomes of the World Humanitarian Summit and the New York Declaration for Migrants and Refugees.

Your discussions on sustainable development, diversity and inclusiveness, and on the role of the media in cross-cultural dialogue, should make a valuable contribution as we begin implementing the Sustainable Development Goals.

Climate change, population growth, and weak political and economic systems continue to put people at risk of natural and man-made hazards in this region and around the world. We will need greater investment in sustainable development and emergency preparedness and response if we are to fulfil the promise of the World Humanitarian Summit and the Agenda for Humanity

Around the world, some 130 million people are in humanitarian need. The solutions to the crises that have plunged these people into desperate hardship are neither simple nor quick.  But we can all show compassion, raise our voices against injustice, and work for change.