Forum 2016

VI. Texnologiyaların konvergensiyası və gələcəyə dair proqnozlar: XXI əsrin əsas çağırışları

  • Nüvə texnologiyası və istilik-nüvə enerjisi təhlükəsizliyi məsələləri
  • Bərpa olunan enerji sahələri və mənbələrinin genişləndirilməsi məsələləri
  • Radiasiya, nano və bionanotexnologiyaların konvergensiyası

İŞTİRAKÇILARIN SİYAHISI

DƏYİRMİ MASALAR

PROQRAM

BƏYANNAMƏ

VI. Texnologiyaların konvergensiyası və gələcəyə dair proqnozlar: XXI əsrin əsas çağırışları

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində “Texnologiyaların konvergensiyası və gələcəyə dair proqnozlar: ХХI əsrin əsas çağırışları” adlı dəyirmi masa keçirilib. Müzakirələrdə ABŞ, İtaliya, Rusiya, Qazaxıstan, Meksika, Avstriya və digər ölkələrin alimləri, həmçinin Nobel mükafatı laureatları iştirak ediblər.

Dəyirmi masanın moderatoru, AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə tədbiri açaraq qeyd etdi ki, dəyirmi masada siyasi, elmi, iqtisadi problemlər və onların həlli istiqamətində məsələlər müzakirə olunacaq. Akademik bildirib ki, “baxmayaraq ki, biz Sizinlə artıq ХХI əsrdə yaşayırıq, indiyə qədər mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə böyük maneələr yaradan müxtəlif ölkələrin məişəti, mədəniyyəti, dini etiqadı və digər gündəlik problemləri haqqında az məlumatlıyıq”. Təəssüf ki, dünyada çox insanlar öz ətrafında dostlardan çox düşmənlər görməyə hazırdı. Bu baxımdan Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu bir yerə toplaşaraq bütün bu mövcud problemləri müzakirə etməyi qarşısına məqsəd qoyub.

Bir ənənə olaraq, tədbirin ikinci günü dəyirmi masa formatında yuxarıda qeyd olunan problemlərin müzakirəsinə həsr olunur. Bu il forum çərçivəsində mühüm məsələlərin müzakirə edildiyi, həmçinin “Texnologiyaların konvergensiyası və gələcəyin proqnozları: ХХI əsrin əsas çağırışları” adlı tədbir daxil olmaqla 6 dəyirmi masa təşkil edilib.

Daha sonra AMEA-nın prezidenti bildirib ki, texnologiyaların konvergensiyası yalnız təbiət və texnika elmlərini əhatə etmir, hazırda bu proses ictimai və humanitar elmlər arasında da müşahidə olunur. Bu mənada konvergensiya ictimai, humanitar və təbiət elmlərinin qarşılıqlı əlaqəsini əks etdirir. Humanitar elmi təfəkkürün forma və funksiya üzrə təkmilləşdirilməsi, onun elmi əsaslarının riyazi modelləşdirilməsi və informasiyalaşdırılması son illər qlobal, universal xarakter almışdır.

Söhbət, əlbəttə, idrak texnologiyalarının qarşılıqlı zənginləşdirilməsi və konvergensiyası haqqında gedir. Hazırda nanotexnologiyalar, infotexnologiyalar və koqnitiv elmlərin qarşılıqlı əlaqəsi tədqiqatların aktual sahəsini təşkil edir. Nanotexnologiyalar, infotexnologiyalar və koqnitiv elmlər bir-birindən uzaqdır və aralarındakı qarşılıqlı təsiri məhduddur.

Lakin, müasir dövrün tələbləri və elmin inkişafı məntiqi göstərir ki, bu vəziyyət ən yaxın gələcəkdə ciddi transformasiyalara məruz qalacaq. Koqnitiv elmlər özündə koqnitiv psixologiya, psixofizika, süni intellekt sahəsində tədqiqatlar, neyrobiologiya, biofizika, linqvistika, riyazi məntiq, nevrologiya, fəlsəfə və digər elmləri birləşdirir.

Məhz buna görə də bir sıra tədqiqatçılar koqnitiv elmləri dördüncü elmi-texniki inqilab adlandırırlar. Beynin imkanlarının öyrənilməsi koqnitiv elmlərin inkişafında mühüm rol oynayır. Hazırda beynin iş prinsipləri müxtəlif sintetik elmi istiqamətlər çərçivəsində öyrənilir. Bu məsələ bizim üçün də böyük elmi maraq kəsb edir. Çünki, söhbət yalnız elmi tərəqqi barədə deyil, həm də insan həyatının yaxşılaşdırılması perspektivi haqda gedir. Şübhəsiz ki, texnologiyaların konvergensiyası mədəni-yaradıcı amil kimi yeni insan tipinin formalaşmasına təkan verə bilər.

Məlumdur ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları müasir elmi nailiyyətlər sırasında xüsusi yer tutur. Bu, ilk növbədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının bəşəriyyətin sosial-mədəni inkişafına təsiri ilə bağlıdır. Müasir qloballaşmış və virtuallaşmış dünyada İKT-nin sürətli inkişafı bəşəriyyəti min illər ərzində formalaşmış həyat prinsipləri və mədəni dəyərlərin transformasiyası zərurəti qarşısında qoyur.

İnformasiya texnologiyaları sahəsində müşahidə olunan mühüm yeniliklərdən biri onların intellektuallaşdırılması prosesidir. Bu prosesi Homo Sapiensdən İnfo Sapiensə transformasiya prosesi kimi xarakterizə etmək olar. Texnologiyaların sürətli intellektuallaşdırılması bəşəriyyətin sosial tərəqqisi üçün geniş imkanlar açmaqla yanaşı, eyni zamanda onun təbii intellektinin inkişafına böyük təhlükə yaradır.

Məlumdur ki, bu il bəşəriyyət ürək ağrısı ilə Çernobıl atom qəzasının 30 illiyini qeyd edib. Heç kimə sirr deyil ki, ötən 30 il ərzində, 5 milyondan artıq insan müxtəlif dozalı şüalanmaya məruz qalıb, Avropanın mərkəzində inkişaf etmiş bütöv bir region insan həyatı üçün yararsız hala çevrilib.

Bu il isə bəşəriyyətin başqa bir faciəsindən 5 il ötür – Fukusimada baş verən güclü sunami Fukusima atom elektrik stansiyasında radioaktiv fəlakətlə nəticələnib. Bizim regiona, eləcə də Avropa qitəsinin daha ucqar hissələrinə gəldikdə, bu gün Metsamor atom elektrik stansiyasında əlverişsiz vəziyyət bizdə böyük narahatlıq doğurur.

Bu gün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 50-ci sessiyası tərəfindən 164 ölkə tərəfindən ratifikasiya edilmiş Nüvə sınaqlarının hərtərəfli qadağan edilməsi haqqında müqavilənin qəbulundan 20 il ötür. Lakin təəssüf ki, bu müqavilə hələ də qüvvəyə minməyib.

Hamımıza  yaxşı məlumdur ki, son illər müşahidə olunan iqtisadi problemlər bərpaedilən enerji mənbələrinin inkişafı üçün lazımi kapital qoyuluşunu təmin etməyə imkan vermir. Elə bu səbəbdən özəl sektor tərəfindən elmi araşdırmalara kapital qoyuluşu azalır.

Çıxışını yekunlaşdıraraq, Akif Əlizadə bildirdi ki, dəyirmi masa ətrafında Nobel mükafatı laureatları, tanınmış alimlər, siyasətçi və politoloqlar, jurnalist və ictimai xadimlər, Asiya, Afrika, Yaxın və Orta Şərq, Avropa və Amerikadan olan nümayəndələr toplaşıb. Onlar tərəfindən aparılan müzakirələr nüvə texnologiyalarının təhlükəsizlik problemləri, istilik-nüvə enerjisi, bərpa olunan enerji mənbələrinin genişləndirilməsi məsələləri, radiasiya, nano və biotexnologiyaların konvergensiyasını nəzərdə tutur. “Biz əmin olmalıyıq ki, dəyirmi masa çərçivəsində qaldırılan bütün məsələlərin ətraflı və geniş müzakirəsi, həmçinin müxtəlif mübahisəli məqamlarda ortaq məxrəcə gəlinmə bütün bəşəriyyətin rifahına xidmət edəcək”, – AMEA-nın prezidenti vurğulayıb.

Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı (anizotropiya və  kosmik fon şüalanmasının enerji spektrinin qara cism strukturunun kəşfi), amerikalı astrofizik və kosmoloq Corc F.Smut “ Bizim çağırışları əks etdirən elmi-texniki inkişaf perspektivləri” adlı məruzəsində müasir dünyada elektrik enerjisinin idarə olunması haqqında danışıb. Alim bu sahədə dünyanın aparıcı bazarlarındakı vəziyyətin müqayisəli təhlilini aparıb.

“The News” Meksika qəzetinin baş redaktoru Tereza Anna Marqolis dünyada terror aktlarının sayının artması barədə məlumat verərək, terrorçuların əlində böyük sayda nüvə materiallarının cəmləşdiyini qeyd edib. O bildirib ki, nüvə silahı sülh və sabitlik üçün böyük təhlükədir. Dünyanın mütərəqqi qüvvələri terrorçu qruplaşmalar tərəfindən gələn bu təhlükənin qarşısının alınması üçün səylərini birləşdirməlidir.

Amerikalı politoloq, Qlobal Təhlükəsizliyin Təhlili İnstitutunun Energetika, Təbii Sərvətlər və Geosiyasət Mərkəzinin direktoru, ABŞ Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun Beynəlxalq Əlaqələr Şurasının üzvü Ariel Koen “Texnologiyalar və proqnozlar: ХХI əsrin əsas sosial və siyasi çağırışları” adlı çıxışında informasiya toplanması məqsədilə müxtəlif ölkələrdə hazırlanmış proqramlar barədə danışıb. O vurğulayıb ki, bu məlumatlar sosial müharibələr infrastrukturu ilə bağlı olan həm məhsul, həm də individlər haqqında ola bilər. “Kiber-müharibələr təhlükəsi realdır, müxtəlif təhlükəyə malik proqramlar infrastrukturumuzu məhv edə bilər. Ona görə də bu proqramların qarşısını almaq lazımdır”, – bildirib.

İtaliyalı senator Canluka Kastaldi “Gələcək bərpa olunan enerjilərə məxsusdur” adlı məruzəsində enerji mənbələrindən düzgün istifadə edilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Daha sonra Köln Tətbiqi Elmlər Universitetinin (Almaniya) nümayəndəsi Reza Talebi-Dəryaninin “2001-2015-ci illər Tempus layihələrinin ən yaxşı nümunəsi: Azərbaycanlı tələbələrin Bolonya prosesinə uyğun olaraq tədris və tədqiqat təcrübələrini artırmaq məqsədilə Avropa universitetləri ilə birgə fəaliyyəti” adlı məruzəsi dinlənilib. O, Təhsil Nazirliyi ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində Azərbaycan təhsil sisteminin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində görülən işlər haqqında danışıb. Bildirilib ki, Azərbaycanda sonuncu TEMPUS layihəsi 2012-2016-cı illəri əhatə edir. Reza Talebi-Dəryani vurğulayıb ki, əsas məqsəd ali məktəb laboratoriyalarının təlim üçün gücləndirilməsindən, Bolonya prosesinin əsas məqsədi isə təhsilin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasından ibarətdir.

Dəyirmi masada həmçinin RaiNet S.p.A. şirkətinin (RAI Qrup şirkəti, İtaliya) prezidenti Karmen Lasorella, Amerikan kimyaçı, elektronun məhlullarda köçürülməsi nəzəriyyəsinin banisi, 1992-ci il üzrə kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı, Kaliforniya texnologiya institutunun nümayəndəsi Rudolf Markus, “Kurçatov İnstitutu” Milli Tədqiqat Mərkəzinin direktorunun müşaviri, professor Yaroslav Ştrombax, Avstriyanın Beynəlxalq Hüquq və Qlobal Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Anis Bayrektareviç, Qazaxıstan Təhlil və Proqnozlar Mərkəzinin rəhbəri Kazbek Kazkenov və Bakı Dövlət Universitenin əməkdaşı Şahin Məmmədovun məruzələri dinlənilib, müzakirələr aparılıb, suallar cavablandırılıb.

İclasa yekun vuran akademik Akif Əlizadə dəyirmi masanın səmərəli olduğunu qeyd edərək, dəyərli fikirlər və təkliflərə görə iştirakçılara minnətdarlığını bildirib.