Forum 2013

Forumda aşağıdakı istiqamətlər üzrə “dəyirmi masa”lar təşkil olunmuşdur:

  • Texnologiyaların konvergensiyası və gələcəyin konturları: XXI əsrin əsas çağırışları;
  • İqtisadi inkişafın humanitar aspektləri;
  • Elmi innovasiyalar və onların təhsil mühitinə transferi;
  • Multikulturalizm və özgünlük: cəmiyyətdə dəyər konsensusu axtarışında;
  • Postmodern dövrdə milli özünüdərk;
  • Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya;
  • Molekulyar biologiya və biotexnologiyanın nailiyyətləri: nəzəriyyədən təcrübəyə;
  • Qloballaşan informasiya məkanında medianın aktual məsələləri;

İŞTİRAKÇILARIN SİYAHISI

DƏYİRMİ MASALAR

PROQRAM

BƏYANNAMƏ

Plenar İclas İştrakçılarının çıxışlarının qısa xülasəsİ