Forum 2012

Forumda aşağıdakı istiqamətlər üzrə “dəyirmi masa”lar təşkil olunmuşdur:

  • Mültikulturalizm və mədəni özünüdərk;
  • Cəmiyyətin həyatında mültikulturalizm;
  • XXI əsrdə qloballaşma proseslərinə yeni metodoloji yanaşmalar;
  • Konvergensiya edən texnologiyalar və gələcəyin konturları;
  • Müasir təbabətə və molekulyar biologiyaya baxışları dəyişən texnologiyalar;
  • İqtisadi inkişafın humanitar aspektləri;
  • Müasir KİV-lər və yeni çağırışlar;
  • Postmodernist mədəniyyətdə ənənəvi dəyərlər sistemi

İŞTİRAKÇILARIN SİYAHISI

DƏYİRMİ MASALAR

PROQRAM

BƏYANNAMƏ

Plenar İclas İştrakçılarının çıxışlarının qısa xülasəsİ