Forum 2011

Forumda aşağıdakı istiqamətlər üzrə “dəyirmi masa”lar təşkil olunmuşdur:

  • «Multikulturalizm: nailiyyətlər və problemlər»
  • «Dünyanı dəyişdirən müasir texnologiyalar»
  • «Elmlərin konvergensiyası»
  • «Biotexnologiyalar və etikanın problemləri»
  • «İnkişafın iqtisadi modelinin humanitar aspektləri»
  • «Sosial jurnalistika və yüksək texnologiyalar»
  • «Postmodernist mədəniyyətdə ənənəvi dəyərlər sistemləri»

İŞTİRAKÇILARIN SİYAHISI

DƏYİRMİ MASALAR

PROQRAM

BƏYANNAMƏ

Plenar İclas İştrakçılarının çıxışlarının qısa xülasəsİ