Forum 2013

Forumda aşağıdakı istiqamətlər üzrə “dəyirmi masa”lar təşkil olunmuşdur:

  • Texnologiyaların konvergensiyası və gələcəyin konturları: XXI əsrin əsas çağırışları;
  • İqtisadi inkişafın humanitar aspektləri;
  • Elmi innovasiyalar və onların təhsil mühitinə transferi;
  • Multikulturalizm və özgünlük: cəmiyyətdə dəyər konsensusu axtarışında;
  • Postmodern dövrdə milli özünüdərk;
  • Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya;
  • Molekulyar biologiya və biotexnologiyanın nailiyyətləri: nəzəriyyədən təcrübəyə;
  • Qloballaşan informasiya məkanında medianın aktual məsələləri;

İŞTİRAKÇILARIN SİYAHISI

DƏYİRMİ MASALAR

PROQRAM

BƏYANNAMƏ

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNİN MÜRACİƏTİ

Ladies and gentlemen!

Dear friends!

I cordially greet the participants, guests and organizers of the Third Baku International Humanitarian Forum.

The authority of this major international event is growing every year. This time too, the forum held under the patronage of the heads of state of Russia and Azerbaijan brings together prominent politicians, scientists and intellectuals from dozens of countries.

Our agenda is growing more diverse and rich. But its unifying character, the common desire of participants towards establishing mutually beneficial cooperation in the field of science, education, culture and art remains unchanged.

I am convinced that the meaningful and useful discussions to be held during the forum, the new ideas and initiatives will be implemented through real projects and contribute to trust, mutual understanding and good neighborly relations between peoples.

I wish you fruitful work and all the best.

President of the Russian Federation Vladimir Putin