Forum 2014

Forumda aşağıdakı istiqamətlər üzrə “dəyirmi masa”lar təşkil olunmuşdur:

  • Multikulturalizmin müqayisəli tədqiqləri: nəzəriyyədən humanist təcrübəyə doğru;
  •  Rəqəmsal dövrdə medianın transformasiyası: inkişafın yeni meylləri;
  •  İnnovativ inkişafda fənlərarası inteqrasiyanın rolu;
  •  Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya;
  •  Qloballaşmanın çağırışları: ənənə və transformasiya arasında;
  • Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya;
  •  Molekulyar biologiya və biotexnologiya XXI əsrdə: nəzəriyyə, təcrübə, perspektivlər;
  • Texnologiyaların konvergensiyası və gələcəyin konturları: XXI əsrin əsas çağırışları.

İŞTİRAKÇILARIN SİYAHISI

DƏYİRMİ MASALAR

PROQRAM

BƏYANNAMƏ

Plenar İclas İştrakçılarının çıxışlarının qısa xülasəsİ